ОДДЕЛ ЗА ПАТОЛОШКА БРЕМЕНОСТ

       Бременоста е состојба која од…

> > >
ОПЕРАЦИОНA САЛA И СТЕРИЛИЗАЦИЈА

     

> > >
ОДДЕЛ ЗА ПУЕРПЕРИУМ

      Одделот пуерпериум е составен од стручен…

> > >
РОДИЛНА САЛА

     

> > >
НОВОСТИ – ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВРШНА СМЕТКА 2019 ГОДИНА
By valmir On March 30, 2020 | No Comments

ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза-Скопје со даночен број 4030005578958 и матичен број 6072003, согласно одредбите на член 3 од…

НОВОСТИ – ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 2018 ГОДИНА
By valmir On August 1, 2018 | No Comments

Законот за јавните претпријатија (Службен Весник на РМ бр.38/96…64/18) имаат обрска за доставување на тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиско известување.

 

  1. ТРИ МЕСЕЧЕН…

НОВОСТИ – ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВРШНА СМЕТКА 2017 ГОДИНА
By valmir On March 20, 2018 | No Comments

ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза-Скопје со даночен број 4030005578958 и матичен број 6072003, согласно одредбите на член 3 од…

НОВОСТИ – ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВРШНА СМЕТКА 2016 ГОДИНА
By valmir On December 8, 2017 | No Comments

ЈЗУ – Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза-Скопје со даночен број 4030005578958 и матичен број 6072003,…